Ag comhoibriú chun teagasc agus foghlaim a fheabhsú English Version
Comhdhálacha ›› Maths Counts - Leargas ar staidéar ceachta

D’eagraigh Foireann Forbartha an Tionscadal Mata (FFTM) comhdháil mhatamaitice ar an 15 agus 16 Samhain 2013 in Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Maigh Nuad. Tairgeadh raon leathan léiriúchán praiticiúil ag múinteoirí. D’eascair na léiriúcháin seo ag múinteoirí as rannpháirtíocht scoileanna i dtionscnamh forbartha gairmiúla, bunaithe ar Staidéar Ceachta. Cuimsítear, agus cuirtear chun cinn ann, pleanáil ag múinteoirí aonair agus ag grúpaí scoile go comhoibríoch, breathnú agus machnamh anailíseach ar chleachtais rangsheomra, agus scoláirí ag dul i ngleic go gníomhach le foghlaim na matamaitice. Ag an gcomhdháil, comhroinneadh straitéisí na múinteoirí agus a dtaithí iarbhír i rangsheomraí,   agus an bhéim á cur ar fhoghlaim na scoláirí.

De bhreis ar seo, thug an tOllamh Tad Watanabe an spreagaitheasc ‘Lámh ar láimh: Réiteach Fadhbanna agus Staidéar Ceachta’. Ar na cainteoiri eile áiríodh: An Dr. Anne Brosnan, Comhordaitheoir Náisiúnta (FFTM), a labhair ar ‘Staidéar Ceachta a sheoladh isteach i scoileanna iar-bhunoideachais na hÉireann’; agus Ms. Rachel Linney, Oifigeach Oideachais an CNCM, a lainseáil Tuairisc Dheiridh an NFER: ‘Taighde ar an éifeacht ag an Tionscadal Mata ar inniúlacht, foghlaim agus inspreagadh scoláirí’. I measc na n-aíonna eile bhí an Coimisiún Scrúduithe Stáit agus an Roinn Oideachais agus Scileanna.

Osclaíodh an chomhdháil go hoifigiúil ag an Aire Stáit um Thaighde agus Nuálaíocht, An tUasal Seán Sherlock, T.D.

 

Cuir i láthair ag cainteoirí

 

Introduction to lesson study


Dr, Anne Brosnan speaks about introducing lesson study to Irish post-primary schools

Rhythm and algorithm musical composition


Music Generation Wicklow and Scoil Chonglais perform a maths-inspired piece of music…

Overview of the NFER report


Rachel Linney from the NCCA gives an overview of the main findings of the NFER repor…

Teaching through problem solving


Keynote speaker, Professor Tad Watanabe, discusses teaching through problem solving.

Why teachers should engage with lesson s…


Keynote speaker, Professor Tad Watanabe, discusses lesson study and why teachers sho…

Cuir i láthair ag múinteoirí rannpháirteach sa Staidéar Ceachta

  • New to projectmaths.ie