Ag comhoibriú chun teagasc agus foghlaim a fheabhsú English Version
Workshops & Seminar ›› Ceardlann 1 - Dóchúlacht & Staitistic

Intreoir

I gCeardlann 1 díríodh aire ar réimse leathan ábhar, ina measc forbhreathnú ar an Tionscadal Mata agus teagasc dóchúlachta agus staitistice. Munar éirigh leat freastal ar Cheardlann 1, nó más mian leat dul siar ar chuid de na gníomhaíochtaí a rinneadh ar an lá, gheobhaidh tú thíos físeáin den cheardlann iomlán agus na hacmhainní uile a úsáideadh nó ar tagraíodh dóibh le linn na ceardlainne.

 

Acmhainní a úsáideadh nó ar tagraíodh dóibh le linn na ceardlainne

Intreoir do Cheardlann 1pdf-icon

Forbhreathnú ar an Tionscadal Mata PowerPoint-icon

Réasúnú don Tionscadal Mata PowerPoint-icon

Fráma ama don Tionscadal Mata PowerPoint-icon

Tacaíocht don Tionscadal Mata

Forbhreathnú ar T&F – Buneolas ar dhóchúlacht pdf-icon

Forbhreathnú ar T&F – Dóchúlacht agus minicíocht choibhneasta pdf-icon

Buneolas ar theagasc staitistice pdf-icon

Acmhainní do theagasc staitistice pdf-icon

Suirbhé múinteoiríwebpage-icon

Nótaí a ghabhann leis an suirbhé múinteoirí pdf-icon

Sonraí an tsuirbhé shamplaighexcel-icon

Bonnsonraí dóchúlachta excel-icon

Feidhmchláirín dóchúlachta zip-icon

Suíomh gréasáin an CNCM webpage-icon

Lárionad Náisiúnta Barr Feabhais i dTeagasc agus Foghlaim Matamaitice agus Eolaíochta webpage-icon

CSuíomh gréasáin an Daonáirimh ar Scoil webpage-icon

  • New to projectmaths.ie