Working together to improve teaching, learning and assessment Leagan Gaeilge
Acmhainní Project Maths ›› Cheardlann 4 - Patrúin

I gCeardlann 4 díríodh aire ar phatrúin a úsáid chun ailgéabar a theagasc. Munar éirigh leat freastal ar Cheardlann 4, nó más mian leat dul siar ar chuid de na gníomhaíochtaí a rinneadh ar an lá, gheobhaidh tú thíos físeáin den cheardlann iomlán agus na hacmhainní uile a úsáideadh nó ar tagraíodh dóibh le linn na ceardlainne.

Físeáin Cheardlann 4

Ceardlann 4

Chuid 1

Ceardlann 4

Chuid 2

Ceardlann 4

Chuid 3

Acmhainní a úsáideadh nó ar tagraíodh dóibh le linn na ceardlainne

Leabhrán acmhainní múinteoirí pdf-icon

Buneolas ar ailgéabar pdf-icon

Naisc san ailgéabar pdf-icon

Grafanna a thuiscint pdf-icon

Patrúin a úsáid chun ailgéabar a theagasc pdf-icon

Gaolmhaireachtaí easpónantúla agus ficheall

Gaolmhaireachtaí easpónantúla sa domhan mórthimpeall orainn

  • New to projectmaths.ie