Ag comhoibriú chun teagasc agus foghlaim a fheabhsú English Version
Teagmháil linn

Ceisteanna maidir le scrúduithe, páipéir shamplacha, scéimeanna marcála agus siollabais.

Tá sé tábhachtach a shoiléiriú nach bhfuil aon ról ag Foireann Fhorbartha an Tionscadail Mhata maidir le scrúduithe, páipéir shamplacha, scéimeanna marcála agus siollabais.  Is féidir ceisteanna maidir leis na scrúduithe a chur díreach chuig Coimisiún na Scrúduithe Stáit tríd an bhfoirm teagmhála ar www.examinations.ie.  Is féidir ceisteanna maidir leis na siollabais a chur díreach chuig an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta ag projectmaths@ncca.ie.

Baill na Foirne

An Comhordaitheoir Náisiúnta:

 

Dr. Anne Brosnan

Ríomhphost: annebrosnan@projectmaths.ie

 

Riarthóir

Grainne Haughney 

Ríomhphost: grainneh@ecdrumcondra.ie

Oifigigh Forbartha Réigiúnacha 2014

Audrey Byrne
Ríomhphost: audreybyrne@projectmaths.ie

Sheelagh Clowry
Ríomhphost: sheelaghclowry@projectmaths.ie

Stephen Gammell
Ríomhphost: stephengammell@projectmaths.ie

Tony Knox
Ríomhphost: tonyknox@projectmaths.ie

Fiona Lennon
Ríomhphost: fionalennon@projectmaths.ie

Siona Mc Court
Ríomhphost: sionamccourt@projectmaths.ie

Gary Ryan
Ríomhphost: garyryan@projectmaths.ie

Kieran Sweeney
Ríomhphost: kieransweeney@projectmaths.ie

 

 Cothabháil an tsuímh ghréasáin

Má bhíonn aon fhadhb agat maidir le www.projectmaths.ie seol ríomhphost cuig webmaster@projectmaths.ie

 

Seoladh

Foireann Forbartha an Tionscadal Mata,

An Lárionad Oideachais Droim Conrach,

Baile Átha Cliath, 9.

 

  • New to projectmaths.ie

  • New to projectmaths.ie