Ag comhoibriú chun teagasc agus foghlaim a fheabhsú English Version
Workshop & Event Resources ›› Ceardlann 4 – Patrúin

Intreoir

I gCeardlann 4 díríodh aire ar phatrúin a úsáid chun ailgéabar a theagasc. Munar éirigh leat freastal ar Cheardlann 4, nó más mian leat dul siar ar chuid de na gníomhaíochtaí a rinneadh ar an lá, gheobhaidh tú thíos físeáin den cheardlann iomlán agus na hacmhainní uile a úsáideadh nó ar tagraíodh dóibh le linn na ceardlainne.

 

Físeáin Cheardlann 4

Ceardlann 4


Chuid 1

Ceardlann 4


Chuid 2

Ceardlann 4


Chuid 3

Acmhainní a úsáideadh nó ar tagraíodh dóibh le linn na ceardlainne

Leabhrán acmhainní múinteoirí pdf-icon

Buneolas ar ailgéabar pdf-icon

Naisc san ailgéabar pdf-icon

Grafanna a thuiscint pdf-icon

Patrúin a úsáid chun ailgéabar a theagasc pdf-icon

Gaolmhaireachtaí easpónantúla agus ficheall Video-Icon

Gaolmhaireachtaí easpónantúla sa domhan mórthimpeall orainnVideo-Icon

 

  • New to projectmaths.ie