Working together to improve teaching, learning and assessment Leagan Gaeilge
Acmhainní Project Maths ›› Ceardlann 1 - Dóchúlacht & Staitistic

I gCeardlann 1 díríodh aire ar réimse leathan ábhar, ina measc forbhreathnú ar an Tionscadal Mata agus teagasc dóchúlachta agus staitistice. 

Acmhainní

Intreoir do Cheardlann 1pdf-icon

Forbhreathnú ar an Tionscadal Mata PowerPoint-icon

Réasúnú don Tionscadal Mata PowerPoint-icon

Fráma ama don Tionscadal Mata PowerPoint-icon

Tacaíocht don Tionscadal Mata

Forbhreathnú ar T&F – Buneolas ar dhóchúlacht pdf-icon

Forbhreathnú ar T&F – Dóchúlacht agus minicíocht choibhneasta pdf-icon

Buneolas ar theagasc staitistice pdf-icon

Acmhainní do theagasc staitistice pdf-icon

Nótaí a ghabhann leis an suirbhé múinteoirí pdf-icon

Sonraí an tsuirbhé shamplaighexcel-icon

Bonnsonraí dóchúlachta excel-icon

Feidhmchláirín dóchúlachta zip-icon

  • New to projectmaths.ie