Working together to improve teaching, learning and assessment Leagan Gaeilge
Acmhainní Project Maths ›› Ceardlainne 2 – Céimseata & Triantánacht

I gCeardlann 2 díríodh aire go mór mór ar chéimseata agus triantánacht a theagasc agus a fhoghlaim. Munar éirigh leat freastal ar Cheardlann 2, nó más mian leat dul siar ar chuid de na gníomhaíochtaí a rinneadh ar an lá, gheobhaidh tú thíos físeáin den cheardlann iomlán agus na hacmhainní uile a úsáideadh nó ar tagraíodh dóibh le linn na ceardlainne.

Acmhainní

Leabhrán acmhainní múinteoirí pdf-icon

Intreoir do Cheardlann 2pdf-icon

Forbhreathnú ar phlean teagaisc agus foghlama don fhoirmle faid pdf-icon

Cóimheasa triantánúla pdf-icon

Léirshamhail Van Hiele ar mhachnamh céimseatúil pdf-icon

An Bunchúrsa Coiteann

Teoirim 8 a thuiscint excel-icon

Cóimheasa triantánúla a thuiscint excel-icon

An cóimheas sínis a imscrúdú geogebra-icon

Teoirim 8 a thuiscint geogebra-icon

  • New to projectmaths.ie