Ag comhoibriú chun teagasc agus foghlaim a fheabhsú English Version
›› Comhdhálacha

Áiteanna fiúntacha is ea iad comhdhálacha le tuairimí, modhanna agus dea-chleachtas maidir leis an seomra ranga a pléigh le múinteoirí eile. Tá mionsonraí na gcomhdhálacha ar fad a eagraíonn Tionscadal Mata ar fáil ar an leathanach seo.

Maths Counts 2016, University College Dublin, April 22nd – 23rd 2016

Béidh Maths Counts 2016 ar siúl ar trathnona de hAoine, 22ú Aibreán agus de Sathairn, 23ú Aibreán i gColáiste Ollscoile, Báile Átha Cliath – Belfield, Baile Átha Cliaht 4. Beidh an tOllamh Akihiko Takahashi, saineolaí idirnáisiúnta ar an bhfedhbréiteach, mar aoi-chainteoir ag an gcomhdháil. Beidh Takahashi ag teagasc scoláirí na chéad bhliana beo ag an gcomhdháil. Ná cailligí an seans seo… Tuilleadh eolais

Maths Counts 2015, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath, Aibreán 2015

Bhí an chomhdháil Maths Counts ar siúl ar an 17ú Aibreán agus an 18ú Aibreán i gColáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath – Belfield, Baile Átha Cliath 4. Cuireadh na cuir i láthair thíos i láthair ar an lá …Tuilleadh eolais

Maths Counts – Léargais ar Staidéar Ceachta – Maigh Naud, Samhain 2013

Eagraíodh Maths Counts 2013 ar an 15ú agus an 16ú de mhí na Samhna 2013 in Ollscoil na hÉireann, Maigh Naud. Cuireadh na cuir i láthair thíos i láthair ar an lá. Tá na cuir i láthair mar thoradh ar rannpháirtíocht múinteoirí aonair agus scoileanna i dtionscnamh forbartha gairmiúla, bunaithe ar Mhachnamh ar Chleachtas…Tuilleadh eolais

 

  • New to projectmaths.ie