Ag comhoibriú chun teagasc agus foghlaim a fheabhsú English Version
Workshop & Event Resources ›› Ceardlann 2 – Céimseata & Triantánacht

Intreoir

I gCeardlann 2 díríodh aire go mór mór ar chéimseata agus triantánacht a theagasc agus a fhoghlaim. Caitheadh roinnt ama freisin ar an mbunchúrsa coiteann do scoláirí na chéad bhliana a bhreacrianú agus ar conas pleanáil ar bhonn roinne don tionscadal mata. Munar éirigh leat freastal ar Cheardlann 2, nó más mian leat dul siar ar chuid de na gníomhaíochtaí a rinneadh ar an lá, gheobhaidh tú thíos físeáin den cheardlann iomlán agus na hacmhainní uile a úsáideadh nó ar tagraíodh dóibh le linn na ceardlainne.

 

Acmhainní a úsáideadh nó ar tagraíodh dóibh le linn na ceardlainne

Leabhrán acmhainní múinteoirí pdf-icon

Intreoir do Cheardlann 2pdf-icon

Forbhreathnú ar phlean teagaisc agus foghlama don fhoirmle faid pdf-icon

Cóimheasa triantánúla pdf-icon

Léirshamhail Van Hiele ar mhachnamh céimseatúil pdf-icon

An Bunchúrsa Coiteann

Teoirim 8 a thuiscint excel-icon

Cóimheasa triantánúla a thuiscint excel-icon

An cóimheas sínis a imscrúdú geogebra-icon

Teoirim 8 a thuiscint geogebra-icon

Acmhainní ón Ionad Barr Feabhais i dTeagasc agus Foghlaim na Matamaitice webpage-icon

Suíomh Gréasáin an CNCM webpage-icon

 

  • New to projectmaths.ie