Working together to improve teaching, learning and assessment Leagan Gaeilge
Acmhainní Project Maths ›› Ceardlann 10 - Bealaí oibre agus straitéisí

I gCeardlann 10 díríodh aire ar an tábhacht a bhaineann le h’úsáid a bhaint as bealaí oibre agus straitéisí éagsúla nuair a bhíonn an mhatamaitic á teagasc agus á foghlaim. Dáileadh am chun statisticí infeireacha a phlé agus go háirithe an t-ábhar iarchurtha nach scrúdófar go dtí an Ardteistiméireacht 2015. Le linn an lae iniúchadh freisin gníomhaíochtaí ar réiteach fadhbanna agus forbhreathnú ar an bpróiseas staidéar ceachta. Munar éirigh leat freastal ar Cheardlann 10, nó más mian leat dul siar ar chuid de na gníomhaíochtaí a rinneadh ar an lá, gheobhaidh tú thíos físeáin den cheardlann iomlán agus na hacmhainní uile a úsáideadh nó ar tagraíodh dóibh le linn na ceardlainne.

Fiseáin Cheardlann 10

Cheardlann 10

Chuid 1

Cheardlann 10

Chuid 2

Cheardlann 10

Chuid 3

Acmhainní 

Leabhrán acmhainní múinteoirí pdf-icon

Bealaí oibre agus straitéisí éagsúla a roghnú  PowerPoint-icon

Forbhreathnú ar staidéar ceachta PowerPoint-icon

Uimhirchórais a sheoladh isteach  PowerPoint-icon

Quiz scoláirí ar uimhirchórais PowerPoint-icon

Ceist scoláirí ar uimhirchórais PowerPoint-icon

Staitisticí infeireacha  PowerPoint-icon

Plean teagaisc agus foghlama ar staitisticí infeireacha do chomhréireannapdf-icon

Eatramh muiníne 95% do chomréir a thuiscint geogebra-icon

Dáileadh samplála comhréire geogebra-icon

Dáileadh meáin samplaí a shamhlú geogebra-icon

Teoirim na teorann lárnaí a shamhlú geogebra-icon

Luach ionchasach PowerPoint-icon

Rothlóigín a úsáid chun luach ionchasach a imscrúdú geogebra-icon

Bíodh nó ná bíodh ina mhargadh excel-icon

Cearnóga claonta geogebra-icon

Triantáin surdaí geogebra-icon

Réiteach fadhbanna PowerPoint-icon

Fadhb an chaibinéid agus na nótaí ‘seol é’ webpage-icon

Fadhb na gcearnóg claonta webpage-icon

Cearnóg a thógáil le hachar 29 aonad cearnach geogebra-icon

  • New to projectmaths.ie