Working together to improve teaching, learning and assessment Leagan Gaeilge
Acmhainní Project Maths ›› Ceardlann 6 - Naisc sa mhata

I gCeardlann 6 díríodh aire ar naisc sa mhata a imscrúdú agus idé an réasúnaithe i dtreo an chruthúnais. Munar éirigh leat freastal ar Cheardlann 6, nó más mian leat dul siar ar chuid de na gníomhaíochtaí a rinneadh ar an lá, gheobhaidh tú thíos físeáin den cheardlann iomlán agus na hacmhainní uile a úsáideadh nó ar tagraíodh dóibh le linn na ceardlainne.

Físeáin Cheardlann 6

Cheardlann 6

Chuid 1

Cheardlann 6

Chuid 2

Cheardlann 6

Chuid 3

Acmhainní 

Leabhrán acmhainní múinteoirí  pdf-icon

Tógálacha a theagasc trí úsáid a bhaint as réiteach fadhbanna mar chur chuige pdf-icon

Tasc 1 geogebra-icon

Tógáil 12  geogebra-icon

Ní hé an t-imlár an suíomh is fearr i gcónaí geogebra-icon

Tasc 5 geogebra-icon

Físeán de shlige (don Teastas Sóisearach)

Físeán de shlige (don Ardteistiméireacht)

Cruthúnas i gcéimseata agus in uimhir pdf-icon

Triantáin agus méaduithe PowerPoint-icon

An gaol idir fachtóir scála agus achar  geogebra-icon

Gníomhaíocht scoláirí ar naisc i dtriantáin pdf-icon

Ráitis choinbhéartacha agus cruthúnas trí bhréagnú  PowerPoint-icon

Póstaeir chéimseatan pdf-icon

Póstaeir chéimseatan mar phictiúir indibhidiúla zip-icon

Siollabas céimseatan 2012 – 2014  pdf-icon

Teastas Sóisearach, snáitheanna 1 – 4: siollabas agus acmhainní Word-icon

Ardteistiméireacht, snáitheanna 1 – 4: siollabas agus acmhainní Word-icon

Plean teagaisc agus foghlama ar chóimheas agus comhréir pdf-icon   PowerPoint-icon

Plean teagaisc agus foghlama ar sheichimh chomhbhreisepdf-icon   PowerPoint-icon

Plean teagaisc agus foghlama ar sheichimh iolraíocha pdf-icon  PowerPoint-icon

  • New to projectmaths.ie