Working together to improve teaching, learning and assessment Leagan Gaeilge
Acmhainní Project Maths ›› Cheardlann 3 - Réiteach fadhbanna agus uimhir

Intreoir

I gCeardlann 3 díríodh aire go mór mór ar réiteach fadhbanna agus uimhir. Munar éirigh leat freastal ar Cheardlann 3, nó más mian leat dul siar ar chuid de na gníomhaíochtaí a rinneadh ar an lá, gheobhaidh tú thíos físeáin den cheardlann iomlán agus na hacmhainní uile a úsáideadh nó ar tagraíodh dóibh le linn na ceardlainne.

Fiseáin Cheardlann 3

Ceardlann 3

Chuid 1

Ceardlann 3

Chuid 2

Acmhainní a úsáideadh nó ar tagraíodh dóibh le linn na ceardlainne

Leabhrán acmhainní múinteoirí pdf-icon

Buneolas ar Cheardlann 3 pdf-icon

Samplaí de réiteach fadhbanna pdf-icon

Straitéisí réiteach fadhbanna pdf-icon

Póstaeir réiteach fadhbanna pdf-icon

Teagasc réiteach fadhbanna pdf-icon

Teagasc codán pdf-icon

Tástáil dhiagnóiseach ar chodáinWord-icon

Measúnúpdf-icon

Bileog athmhachnaimh scoláirí Word-icon

Forbhreathnú ar uimhreacha coimpléacsúla pdf-icon

Suimiú uimhreacha coimpléacsúla geogebra-icon

Méadú faoi i geogebra-icon

Uimhir choimpléacsúil a mhéadú faoi réaduimhirgeogebra-icon

Méadú dhá uimhir choimpléacsúla geogebra-icon

Dan Meyer Video-Icon

Antz Video-Icon

Uimhreacha coimpléacsúla Video-Icon

Fonn téama don chomhaireamh síos Audio File

  • New to projectmaths.ie