Working together to improve teaching, learning and assessment Leagan Gaeilge
Gaeilge ›› Céimseata & Triantánacht
An chéimseata a dhéantar sa Teastas Sóisearach, leantar ar aghaidh uaithi sin i gcéimseata shintéiseach sa tsraith shinsearach. Tá sí bunaithe ar Céimseata do Mhatamaitic Iar-bhunscoile, lena n-áirítear téarmaí, sainmhínithe, aicsiomaí, tairiscintí, teoirimí, coinbhéartaí agus atorthaí.

Táthar ag súil leis freisin go mbeidh scoláirí ag gach leibhéal ag plé le pacáiste bogearraí céimseatan dinimiciúla.

Ag Bonnleibhéal agus ag Gnáthleibhéal go háirithe, ba chóir gur de thoradh imscrúdaithe agus fionnachtana a thiocfadh na fhoghlaimeoirí ar na torthaí céimseatan thíos i dtosach.Fiú ag céim an imscrúdaithe, is féidir na smaointe a bhaineann le cruthú matamaiticiúil a fhorbairt.-Matamaitic na hArdteistiméireachta leathanach 23

Acmhainní Ginearálta
Plean teagaisc agus foghlama:

Plean 6Plánaí agus Pointí (TS)
Plean 7: Tús Eolais ar Uillinneacha (TS)
Plean 8: Tús Eolais ar an Triantánacht (TS)
Plean 9: An Ciorcal Aonaid
Plean 10: Fheidhmeanna triantánúla

 

D’fhéadfadh go mbeadh acmhainní ón leathanach Timthriall Sóisearach úsáideach chun an Siollabas Bunleibhéil a theagasc.
Ceardlann 2 – Céimseata & Triantánacht
Torthaí Foghlama – Acmhainní

Torthaí foghlama 2.1

Céimseata shintéiseach

 
Cur i láthair agus geostiallacha á n-úsáid chun céimseata a theagasc.
Plean teagaisc agus foghlama – An Chéimseata agus an Triantána
Léiriú PowerPoint: Ó Déroinnteoir go Imlár agus notaí.
Léiriú PowerPoint: Quiz idirghníomhach céimseatan.
Leabhrán acmhainní múinteoirí ó Cheardlann 6.
Léiriú PowerPoint ar chéimseata sa domhan inár dtimpeall agus idé an chruthúnais i gcéimseata agus in uimhir.
Sraith póstaer a aibhsíonn céimseata sa domhan inár dtimpeall. Na póstaeir chéimseatan i riocht comhaid individiúla íomhánna.
Úsáid a bhaint as réiteach fadhbanna mar straitéis chun togálacha a theagasc.

Torthaí foghlama 2.2

Céimseata chomhordanáideach
Léiriú PowerPoint ar naisc a dhéanamh i gcéimseata bunaithe ar thriantáin agus méaduithe. Gníomhaíocht scoláirí ar naisc a dhéanamh i gcéimseata bunaithe ar thriantáin agus méaduithe.

Torthaí foghlama 2.3

Triantánacth

Gníomhaíochtaí ar ghrafanna triantánúla a imscrúdú i gcomhthéacs.

Torthaí foghlama 2.4

Céimseata an chlaochlaithe, méaduithe

 

  • New to projectmaths.ie