Ag comhoibriú chun teagasc agus foghlaim a fheabhsú English Version
Workshop & Event Resources ›› Ceardlann 8 – Feidhmeanna, calcalas agus réiteach fadhbanna

Intreoir

I gCeardlann 8 díríodh aire ar fheidhmeanna agus ar chalcalas difreálach a sheoladh isteach. Cuireadh am ar fáil freisin chun réiteach fadhbanna a phlé agus an tairbhe a ghabhann le réiteach fadhbanna mar ghnáthchleachtas ranga. Munar éirigh leat freastal ar Cheardlann 8, nó más mian leat dul siar ar chuid de na gníomhaíochtaí a rinneadh ar an lá, gheobhaidh tú thíos físeáin den cheardlann iomlán agus na hacmhainní uile a úsáideadh nó ar tagraíodh dóibh le linn na ceardlainne.

 

Físeáin Cheardlann 8

Cheardlann 8


Chuid 1

Cheardlann 8


Chuid 2

Cheardlann 8


Chuid 3

Acmhainní a úsáideadh nó ar tagraíodh dóibh le linn na ceardlainne

Leabhrán acmhainní múinteoirí  pdf-icon

Teorainneacha agus leanúnachas PowerPoint-icon

Iolrú scoite ionann is iolrú leanúnach geogebra-icon

Buneolas ar chalcalas pdf-icon

Rátaí athraithe a imscrúdú trí úsáid a bhaint as sorcóirí á líonadh geogebra-icon

Rátaí athraithe a imscrúdú trí úsáid a bhaint as cón á líonadh geogebra-icon

Rátaí athraithe a imscrúdú trí úsáid a bhaint as vása á líonadh  geogebra-icon

Iniúchadh ar fhleascáin á líonadh agus a ngrafanna webpage-icon

Úsáid a bhaint as Angry Birds chun calcalas a sheoladh isteach geogebra-icon

An gaol idir díorthach feidhme agus a fána a aithint PowerPoint-icon

Aimsiú na rialacha chun díorthaigh feidhmeanna iltéarmacha a fháil geogebra-icon

An gaol idir feidhm chiúbach agus a díorthaigh a aithint geogebra-icon

Díorthaigh a sceitseáil PowerPoint-icon

Cuarsceitseáil an chéad agus an dara díorthach ag sé fheidhm geogebra-icon

Cuarsceitseáil an chéad agus an dara díorthach ag feidhm ar bith geogebra-icon

Gníomhaíocht ar ghrafmheaitseáil feidhmeanna agus díorthach pdf-icon

Réitigh ar an ngníomhaíocht ar ghrafmheaitseáil feidhmeanna agus díorthach  PowerPoint-icon

Tuilleadh gníomhaíochtaí ar ghrafmheaitseáil feidhmeanna agus díorthach webpage-icon

Réiteach fadhbanna mar mhodh oibre seachas mar chuspóir PowerPoint-icon

GeoGebra a úsáid chun calcalas a theagascpdf-icon

 

  • New to projectmaths.ie