Working together to improve teaching, learning and assessment Leagan Gaeilge
Acmhainní Project Maths ›› Ceardlann 5 - Staitistic agus Ailgéabar

I gCeardlann 5 rinneadh athbhreithniú ar staitistic agus ailgéabar ionas go ndéanfaí plé níos doimhne ar thoipicí áirithe. Caitheadh roinnt ama freisin ag plé slite ina bhféadfaí an siollabas a sheicheamhú. Munar éirigh leat freastal ar Cheardlann 5, nó más mian leat dul siar ar chuid de na gníomhaíochtaí a rinneadh ar an lá, gheobhaidh tú thíos físeáin den cheardlann iomlán agus na hacmhainní uile a úsáideadh nó ar tagraíodh dóibh le linn na ceardlainne.

Físeáin Cheardlann 5

Cheardlann 5

Chuid 1

Cheardlann 5

Chuid 2

Cheardlann 5

Chuid 3

Acmhainní a úsáideadh nó ar tagraíodh dóibh le linn na ceardlainne

Leabhrán acmhainní múinteoirí pdf-icon

Forbhreathnú ar staitistic pdf-icon

Feidhmeanna na staitistice  pdf-icon

An riail eimpíreach pdf-icon

Cén léiriú grafach? pdf-icon

Tástáil hipitéisePowerPoint-icon

Meán agus diall caighdeánach a sheoladh isteachPowerPoint-icon

An t-airmheán i gcomhthéacs airdí daoine PowerPoint-icon

An t-airmheán i gcomhthéacs spaigití PowerPoint-icon

Áireamháin a úsáid faoi choinne staitistice PowerPoint-icon

Sonraí agus cairteacha excel-icon

Airde agus géag-réise geogebra-icon

Comhghaolú agus an líne is fearr oiriúint:Tasc 1geogebra-icon

Comhghaolú agus an líne is fearr oiriúint:Tasc 2 (a) geogebra-icon

Comhghaolú agus an líne is fearr oiriúint:Tasc 2 (b) geogebra-icon

Comhghaolú agus an líne is fearr oiriúint:Tasc 2 (c) (i) geogebra-icon

Comhghaolú agus an líne is fearr oiriúint:Tasc 2 (c) (ii) geogebra-icon

Comhghaolú agus an líne is fearr oiriúint:Tasc 3 geogebra-icon

Comhghaolú agus an líne is fearr oiriúint:Tasc 4 geogebra-icon

Comhghaolú agus an líne is fearr oiriúint:Tasc 5 geogebra-icon

Comhghaolú agus an líne is fearr oiriúint:Tasc 6 geogebra-icon

Buneolas ar ailgéabar pdf-icon

Mapa bóthair don ailgéabarpdf-icon

Comhionannas pdf-icon

Ord oibríochtaí pdf-icon

Léirshamhla eagar pdf-icon

Acmhainní do léirshamhla eagar pdf-icon

Seal an eagairpdf-icon
Nótaí múinteoirí ar léirshamhla eagarpdf-icon

An siollabas a she icheamhú  pdf-icon

 

  • New to projectmaths.ie