Ag comhoibriú chun teagasc agus foghlaim a fheabhsú English Version
Do Scoláirí ›› Ceachtanna ar áireamháin

Is uirlis shárluachmhar é an t-áireamhán in obair mhatamaitice. Mar scoláire, ní mór duit éirí cumasach in úsáid d’áireamháin. Is cuid thábhachtach den phróiseas seo é a fhoghlaim conas a dhéanann d’áireamhán ríomhanna áirithe. Cé gur uirlis thábhachtach mhatamaitice é an t-áireamhán, caithfidh tú i gcónaí a thuiscint conas ríomhanna a dhéanamh gan áireamhán agus a thuiscint an bhfuil torthaí ríomha réasúnta nó nach bhfuil. Gheobhaidh tú sleamhnáin teagaisc PowerPoint agus gníomhaíochtaí anseo le cabhrú leat an leas is fearr a bhaint as d’áireamhán.

Gearrscannáin nua ar an áireamhán!

Lowest Common Multiple (LCM)


Learn to use your calculator to calculate LCM

 

Prime Factors & HCF


Learn to find prime factors and find HCF

 

Calculating Means


Learn to find the mean of a dataset

 

Random Integers


Learn to generate random integers

 

Table Function for Graphing


Use your calculator to find couples for plotting a graph

 

Combinations


Learn to calculate the number of combinations

 

Standard Deviation


Learn to use your calculate standard deviation

 

Correlation Coefficient


Learn to calculate correlation coefficient

 

Logarithms


Learn to use your calculator to calculate logs

 

Verify Mode


Learn to verify solutions on your calculator & see where it’s useful in the classroo…

Casio Calculator

Sharp calculator

  • New to projectmaths.ie